Opłacanie składek członkowskich IEEE

Aktualna składka podstawowa:

  • studencka 27$,
  • profesjonalna 160$ (standardowa) lub 89$ (elektroniczna).

http://www.ieee.org/membership_services/membership/renew/index.html

Sposoby płatności:

Opłacanie składek członkowskich IEEE można zrealizować na cztery sposoby:

  1.   Płatność kartą płatniczą on-line w Internecie.
  2.   Płatność kartą płatniczą off-line.
  3.   Płatność czekiem bankierskim.
  4.   Płatność za pośrednictwem Polskiej Sekcji IEEE.

Pierwsze dwa sposoby wymagają skorzystania z internetowego serwisu członkowskiego IEEE, który działa w miarę poprawnie. W pliku "Członkostwo IEEE opis zakładania konta" można znaleźć opis systemu i pewne dość istotne informacje.

Po pojawienia się faktury na ekranie należy wybrać jedną z możliwości: albo płatność kartą on-line albo wydrukowanie faktury w celu wysłania jej pocztą lub faxem.

Podanie w Internecie parametrów karty płatniczej kończy pierwszy sposób zapłacenia składki. Po wydrukowaniu faktury można wykonać płatność sposobem 2-gim. Przed podaniem danych karty można zmodyfikować swoje "członkostwo" w stosunku do poprzedniego roku. Można też ustawić opcję automatycznego opłacania następnych składek. Przy płaceniu kartą off-line najbezpieczniej jest przefaksować wydruk uzupełniony danymi karty. W przypadku 3-go sposobu polecam poczty kurierskie. Czek należy wystawiać na IEEE. Mimo, że nikt inny nie może go zrealizować to zdarza się, że czek ginie, co oczywiście komplikuje kwestię opłacenia składki.

Wydaje się, że najwygodniejszym sposobem opłacenia składki jest skorzystanie z pośrednictwa PS. Wysokość składki w USD należy przeliczyć po kursie średnim USD w NBP i taką kwotę wpłacić na konto bankowe Polskiej Sekcji IEEE. W tej chwili obsługa finansowa Sekcji realizowana jest przez SEP (na podstawie umowy o współpracy).

Jako właściciela konta należy podawać:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich SEP
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
Kredyt Bank PL 17 1500 1777 1217 7011 1380 0000
BIC: KRDBPLPW

Natomiast w polu tytułem wpisywać: Składka IEEE i nazwisko przy wpłatach indywidualnych lub też firmę (Instytut) przy wpłatach grupowych.

Po zapłaceniu równowartości składki w złotówkach liczonej po kursie średnim dolara w NBP w dniu realizacji przelewu, składka dolarowa realizowana jest przez skarbnika on-line kartą skarbnika. Wymaga to zalogowania się na konto członka IEEE. Można to zrobić albo odwiedzając skarbnika, albo – udostępniając Username oraz Password (który można zmienić na czas dokonywania płatności).

W przypadku członków student branches (student members i graduate student members) Polska Sekcja opłaca połowę pierwszych dwóch składek podstawowych. Aby skorzystać z tej możliwości trzeba opłacić kwotę składki pomniejszoną o połowę składki podstawowej (27$ w 2015r.) za pośrednictwem PS IEEE.

Przypomnienie hasła:

Serwer IEEE ma bardzo skuteczne narzędzia do przypominania Username i Password. Jeżeli pamięta się swój adres email jaki podało się przy zakładaniu konta oraz odpowiedź na zadeklarowane pytanie identyfikujące (Security Identifier Question - nazwisko panieńskie matki, miejsce urodzenia itp.) można to zrobić w kilka chwil. Jeżeli nawet nic się nie pamięta można odzyskać dane swego konta wypełniając formularz w Internecie: http://www.ieee.org/web/aboutus/help/member_technical.html

Wybierając w polu What IEEE online service/product do you need assistance with? Web Renewal, a w polu Please identify the type of assistance you need: Login Problems oraz wpisując w ramce niżej Please send me my username and password w ciągu 48 godzin powinno się uzyskać odpowiedź, najczęściej z losowo wygenerowanym passwordem, który po załogowaniu, w zakładce My Account można zmienić na łatwiejszy do zapamiętania.

Jeżeli powyższa procedura nie przyniesie rezultatów - chętnie służę pomocą. Członkowie IEEE na Politechnice Warszawskiej mogą opłacać składkę IEEE na zasadach analogicznych jak w roku ubiegłym. Należy dostarczyć do księgowości instytutowej fakturę członkowską, wydrukowaną z systemu wskazać źródło finansowania (praca statutowa, grant, itp.) i podpisać zgodę na dopisanie równowartości składki do dochodów. Instytut może zrealizować płatność sposobem 3-cim lub 4-tym. W przypadku wyboru pośrednictwa PS obowiązują zasady jak wyżej dotyczące kursu $ i konta w SEP. Po zrealizowaniu przelewu proszę członków IEEE na PW o pofatygowanie się do pokoju skarbnika z danymi aktywnego konta na serwerze IEEE.

Uwagi końcowe:

Nieprzekraczalny termin opłacania składki za pośrednictwem PS IEEE na kolejny rok to 31 stycznia tego roku.

W przypadku jakichkolwiek odstępstw od opisanej procedury (sposób 4), Polska Sekcja nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie płatności składki. Wpłacenie kwoty złotówkowej na konto SEP nie jest warunkiem wystarczającym do opłacenia składki.

Wszelkie pytania dotyczące opłacania składek proszę kierować do skarbnika PS IEEE poprzez email lub telefonicznie.

Skarbnik:

Andrzej Miękina (Andrzej Miekina, IEEE Member # 40353224)
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Gmach Elektroniki PW, p.439
ul.Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel. (22) 234-7346
a.miekina@ieee.org