Polska Sekcja IEEE (PS IEEE) jest jedną z 56 sekcji w Regionie 8 (Europa, Bliski Wschód i Afryka). PS IEEE założona została przez prof. Adama Smolińskiego w 1972 i na początku swego istnienia liczyła 20 członków. Obecnie Sekcję tworzy 20 oddziałów (Chapters) skupiających ponad 1000 członków.

Aktualności


Najwyższe odznaczenie międzynarodowego stowarzyszenia IEEE

"Milestone" za łamanie po raz pierwszy kodów Enigmy przez zespół matematyków z polskiego Biura Szyfrów w latach 1932-1939

Największe na świecie międzynarodowe stowarzyszenie zawodowe The Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE z siedzibą Zarządu w USA, postanowiło nadać najwyższe odznaczenie IEEE zwane 'Milestone" (pol. Kamień milowy) w uznaniu zasług polskich matematyków w latach 1932-39 w „Złamaniu po raz pierwszy kodów maszyny szyfrującej ENIGMY ” . To prestiżowe wyróżnienie ostatecznie niweczy kolportowaną przez blisko 70 lat fałszywą informację przypisującą zasługi związane ze złamaniem kodów ENIGMY tylko Brytyjczykom i Amerykanom.

Uroczystość nadania odznaczenia „Milestone” (odsłonięcie tablicy pamiątkowej) odbędzie się 5 sierpnia 2014r (wtorek), godz.12:00 przed Instytutem Matematycznym PAN, ul. Śniadeckich 8 w Warszawie
W uroczystości tej, pod patronatem Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, weźmie udział Prezydent IEEE Roberto De Marca. Odsłonięcie tablicy Milestone jest uroczystością najwyższej rangi IEEE. Odsłonięcia dokonuje Prezydent IEEE w obecności wielu wysokiej rangi funkcjonariuszy IEEE (m.in. V-ce Prezydenta IEEE Jacka Żurady, Dyrektora Regionu Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu IEEE, Martina Bastiansa, Przewodniczącego Polskiej Sekcji IEEE Ryszarda Jachowicza) z udziałem przedstawicieli lokalnych władz. Wśród gości zaproszeni są wysocy funkcjonariusze państwowi, ambasadorowie Francji, Wielkiej Brytanii i USA, wiele znakomitości ze świata nauki i liczni mieszkańcy Warszawy.

Uroczystość poprzedzi Międzynarodowe Seminarium Naukowe w Sali
Senatu Politechniki Warszawskiej (godz. 9:30 - 11:30; - za zaproszeniami)

Obecność na uroczystości najwyższych władz IEEE zapewnia obszerne relacje z tej uroczystości w biuletynach IEEE, które trafią do 440 000 członków IEEE na całym świecie. Jest to nadzwyczajna i niepowtarzalna okazja nagłośnienia istotnego wkładu Polaków do szybszego zakończenia II-giej Wojny Światowej.

Na obelisku umieszczone są dwie tablice odlane z brązu, ufundowane przez IEEE, następującej treści:
Enigma Milestone
Enigma Milestone

Nowy IEEE Fellow w Polskiej Sekcji

Prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Malinowski z Politechniki Warszawskiej – obecny Zastępca Przewodniczącego Polskiej Sekcji IEEE uzyskał status Fellow Member.

Serdeczne gratulacje z okazji tego wyróżnienia!

Wyniki wyborów do Zarządu Polskiej Sekcji IEEE

Komisja Nominacyjna i Skrutacyjna w składzie
prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut, przewodniczący
prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski,
dr inż. Marek Jasiński,
powołana w związku z wyborami do Zarządu Polskiej Sekcji IEEE na lata 2014-2015 uprzejmie informuje,
że wyniki głosowania, jakie odbyło się w dniach 1-15 stycznia, są następujące:

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz

Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. nzw. PW

Sekretarz: dr hab. inż. Jerzy Weremczuk, prof. nzw. PW

Skarbnik: dr inż. Andrzej Miękina

Wybory Zarządu Polskiej Sekcji IEEE

THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, POLAND SECTION

Wybory Zarządu Polskiej Sekcji IEEE na kadencję 2014-2015

Zarząd Polskiej Sekcji IEEE uprzejmie zawiadamia, że wobec zbliżającego się końca kadencji obecnego Zarządu (2012-2013), celem przeprowadzenia procedury wyborczej Zarząd Polskiej Sekcji IEEE powołał Komisję Nominacyjną (Nominating Committee) i Skrutacyjną (Tellers Committee) w składzie:

Przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut

Członkowie:
- prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski,
- dr inż. Marek Jasiński,

Zadaniem Komisji Nominacyjnej jest zaproponowanie kandydatów na następujące stanowiska w PS IEEE:

  • Przewodniczącego PS IEEE
  • Zastępcę Przewodniczącego,
  • Sekretarza,
  • Skarbnika

Komisja Nominacyjna zaproponowała następujących kandydatów na stanowiska w zarządzie Polskiej Sekcji IEEE:

Kandydat na Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz
Kandydat na Zastępcę Przewodniczącego: prof. nzw. PW dr hab. Mariusz Malinowski, IEEE Fellow
Kandydat na Sekretarza: prof. nzw. PW dr hab. Jerzy Weremczuk
Kandydat na Skarbnika: dr inż. Andrzej Miękina

Dodatkowe kandydatury na powyższe stanowiska mogą być zgłaszane przez członków Polskiej Sekcji; w tym przypadku wymagane jest poparcie 19 (2%) członków Polskiej Sekcji IEEE. Termin zgłaszania dodatkowych kandydatur upływa w dniu 22 grudnia 2013 r.

Zgłoszenia dodatkowych kandydatur, zawierające życiorys Kandydata i listę osób popierających powinny być przesłane e-mailem na ręce przewodniczącego Komisji Nominacyjnej na adres: pacut@ia.pw.edu.pl, a ponadto listownie na adres:

Prof. dr hab. Andrzej Pacut

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

Zgłoszenie listowne powinno zawierać zgodę Kandydata/Kandydatki/Kandydatów i listę osób popierających wraz z ich podpisami.

Głosowanie internetowe odbędzie się w dniach 1-15 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE

Maciej Ogorzałek

Wyróżnienie Prof. Janusza Kacprzyka

W dniu 1 listopada Prof. Janusz Kacprzyk został członkiem zagranicznym Bułgarskiej Akademii Nauk.
Takie zewnętrzne wyróżnienia cieszą szczególnie, gdyż stanowią o uznaniu nauki polskiej w wymiarze globalnym.
Gratulujemy tego wyróżnienia, które podkreśla międzynarodowy format dokonań Prof. Janusza Kacprzyka.
Więcej informacji na stronie Bułgarskiej Akademii Nauk

FedCSIS

Federated Conference On Computer Science And Information Systems – FedCSIS 2014

W dniach 7-10 września 2014 roku odbędzie się w Warszawie kolejna edycja konferencji FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS FedCSIS, organizowana pod patronatem IEEE Computer Society, C16 Chapter Gdańsk.

Konferencja FedCSIS gromadzi naukowców i innych przedstawicieli środowisk akademickich, aby przedstawić i omówić pomysły, wyzwania i możliwości rozwiązań związanych z badaniami i praktyką w dziedzinie informatyki i systemów informatycznych.
Do 11 kwietnia 2014 roku można zgłaszać propozycję artykułów. Materiały konferencyjne będą ogłoszone do indeksowania w bazach IEEE Xplore, Thomson Reuters, Scopus, Inspec, DBLP oraz Google Scholar.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń oraz więcej informacji o konferencji można
uzyskać na stronie: FedCSIS 2014.

IEEEmadC

IEEEmadC 2013

Zapraszamy studentów - członków IEEE do wzięcia udziału w konkursie programistycznym IEEEmadC2013. Termin rejestracji mija 1 grudnia 2013. Więcej informacji jest dostępnych na stronach:

http://www.ieeer8.org/category/student-activities/awards-and-contests/
http://ieeemadc.org/

2nd IEEE Central European Student Branch Congress – CEuSBC 2013

W dniach 13 - 15'tego maja 2013r. w Opolu odbędzie się 2nd IEEE Central European Student Branch Congress – CEuSBC 2013 organizowany przez IEEE Opole Student Branch.
Plakat
Zapraszamy do udziału.

IFSA 2013 AWARD dla Prof. Janusza Kacprzyka

Prof. Janusz Kacprzyk, Fellow of IEEE i członek Polskiej Sekcji IEEE, otrzymał IFSA 2013 Award, najbardziej prestiżową nagrodę International Fuzzy Systems Association (IFSA), za całokształt osiągnięć naukowych w dziedzinie systemów rozmytych oraz działalność na rzecz IFSA. Jest szóstym kolejnym laureatem tej nagrody, po profesorach L.A. Zadehu, G.J. Klirze, T. Terano. R.R. Yagerze i E. Trillasie.

Professor Janusz Kacprzyk, Fellow of IEEE and a member of the Polish Section of IEEE, has been awarded the IFSA 2013 Award, the most prestigious award of the International Fuzzy Systems Association (IFSA), in recognition of his outstanding academic contributions, his life time achievement in the field of fuzzy systems, and his continuous support of IFSA. He is the sixth consecutive recipient of this award after Professors L.A. Zadeh, G.J. Klir, T. Terano, R.R. Yager and E. Trillas.
IFSA 2013 News

Wyróżnienie dla Prof. Roberta Bogdana Staszewskiego

IEEE Circuits and Systems Society 2012 Industrial Pioneer Award
Prof. Robert Bogdan Staszewski TU Delft
For inventing the ‚”Digital RF‚” technology that transforms analog-intensive wireless systems into digitally-intensive time-domain architectures and for leadership in commercializing Digital RF in the wireless cellular industry.

Czterech członków Sekcji Polskiej IEEE zostało wybranych na stopień "IEEE Fellow"

prof. Tadeusz Kaczorek z Politechniki Warszawskiej
prof. Andrzej Cichocki z Politechniki Warszawskiej (obecnie w RIKEN/Japonia)
prof. Jacek Błażewicz z Politechniki Poznańskiej
prof. Jerzy Tyszer z Politechniki Poznańskiej

Serdeczne gratulacje dla tego wspaniałego wyróżnienia!!!

Zasady opłacanie składek członkowskich na rok 2013

Po więcej informacji na temat składek członkowskich zapraszamy na strony:
Członkostwo IEEE
Opłacanie składek członkowskich

Wyróżnienie jednego z członków Polskiej Sekcji IEEE

Pan Piotr Graca odebrał w Madrycie wyróżnienie "Larry K. Wilson Regional Student Activities Award" za wybitny wkład w organizację Trzeciej Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Elektrodynamiki i Mechatroniki.
Laureatowi gratulują R8 Director-Elect oraz Past Director

Graca

Award Graca

40-lecie Polskiej Sekcji IEEE

Minęło już 40 lat odkąd istnieje Polska Sekcja IEEE.

Plakat

Plakat