Zarząd

Skład Zarządu Polskiej Sekcji IEEE w kadencji 2020-2021

Komitet Wykonawczy

 

Przewodniczący (Chair)

prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski

Instytut Automatyki i Robotyki

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Politechnika Poznańska

al. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań

e-mail: adam.dabrowski@put.poznan.pl

tel.: +48 61 647 5942

fax.: +48 61 647 5940

Zastępca Przewodniczącego (Vice Chair)

dr hab. Marcin Paprzycki, prof. IBS PAN

Instytut Badań Stosowanych

Polska Akademia Nauk

ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa

e-mail: marcin.paprzycki@ibspan.waw.pl

tel.: +48 22 38 10 353

fax.: +48 22 38 10 105

Sekretarz

mgr inż. Agnieszka Stankiewicz

Instytut Automatyki i Robotyki

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Politechnika Poznańska

al. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań

e-mail: agnieszka.stankiewicz@ieee.org

tel.: +48 61 647 5944

fax.: +48 61 647 5940

Skarbnik (Treasurer)

dr inż. Tomasz Marciniak

Instytut Automatyki i Robotyki

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Politechnika Poznańska

al. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań

e-mail: tomasz.marciniak@put.poznan.pl

tel.: +48 61 647 5935

fax.: +48 61 647 5940

Rozwój członkostwa (Chair for Membership Activities)

dr hab. inż. Wojciech Krzysztofik, prof. PWr

Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki

Wydział Elektroniki

Politechnika Wrocławska

Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

e-mail: wojciech.krzysztofik@pwr.edu.pl

tel.:  +48 71 320 2201

Koordynator współpracy z oddziałami (Chapters Coordinator)

dr inż. Paweł Pawłowski

Instytut Automatyki i Robotyki

Wydział Informatyki

Politechnika Poznańska

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

pawel.pawlowski@put.poznan.pl

tel. 61 647 5934

Koordynator ds. konferencji (Conferences Coordinator)

dr inż. Marek Jasiński

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

e-mail: mja@isep.pw.edu.pl

tel.: +48 22 234 7675

fax: +48 22 625 6633

Koordynator ds. Nagród (Awards Coordinator)

dr hab. inż. Piotr Samczyński, prof. PW

Instytut Systemów Elektronicznych

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

e-mail:  psamczyn@elka.pw.edu.pl

tel.: +48 22 234 5588

Koordynator ds. Educational Activities

dr inż. Sebastian Styński

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Wydział Elektryczny

Politechnika Warszawska

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

e-mail:  sebastian.stynski@ee.pw.edu.pl

tel.: +48 22 234 5124

Przewodniczący Young Professionals Affinity Group (Young Professionals Affinity Group Chair)

dr inż. Konrad Markowski

Instytut Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

e-mail:  k.markowski@tele.pw.edu.pl

Koordynator ds. Young Professionals GOLD - Graduates of the Last Decade

(Young Professionals GOLD Coordinator)/ Educational Activities

dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. PW

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Politechnika Warszawska

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

e-mail: jacek.rabkowski@isep.pw.edu.pl

tel.: +48 22 234 7139

fax: +48 22 234 6023

Koordynator ds. współpracy z kołami studenckimi ze strony pracowników

(Student Branches Coordinator)  

mgr inż. Kacper Podbucki

Instytut Automatyki i Robotyki

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Politechnika Poznańska

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

e-mail: kacper.a.podbucki@doctorate.put.poznan.pl

tel.: +48 61 647 5945

Koordynator ds. współpracy z kołami studenckimi ze strony studentów

(Student Branches Coordinator)

mgr inż. Paweł Grochocki

Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

Wydział Elektryczny

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ul. Sikorskiego 37

70-313 Szczecin

e-mail: pawel.grochocki.pl@ieee.org

tel.: +48 792 264 522

Koordynator ds. współpracy z przemysłem (Industrial Relations Officer)

dr inż. Marcin Ziółek

Hexaware Technologies UK Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce

ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa

e-mail: m.ziolek@ieee.org

tel.: +48 660 491 958

Public Relations Officer

dr inż. Rafał Krawczyk

Instytut Systemów Elektronicznych

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

tel.: +48 22 234 7986

 

IEEE Women in Engineering AG

Przewodnicząca (Chair)

dr Katarzyna Wasielewska

e-mail: k.wasielewska@ieee.org

Zastępczyni Przewodniczącej (Vice Chair)

dr inż. Małgorzata Celuch

e-mail: mceluch@qwed.eu

Sekretarz/Skarbnik (Secretary/Treasurer)

dr inż. Marzena Olszewska-Placha

e-mail: m.olszewska@qwed.eu

 

Poprzedni przewodniczący PS IEEE (Past Chairs of PS IEEE)

Przewodniczący w latach 2015-2019

dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. PW

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Politechnika Warszawska

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

e-mail: malin@isep.pw.edu.pl

e-mail: m.malinowski@ieee.org

tel.: +48 22 234 7469

fax: +48 22 234 6023

Przewodniczący w latach 2014-2015

prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz

Instytut Systemów Elektronicznych

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

e-mail: r.jachowicz@ieee.org

tel.: +48 22 234 7848

tel.: +48 22 825 7544

Przewodniczący w latach 2010-2013

prof. dr hab. Maciej Ogorzałek

Zakład Technologii Informatycznych

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Uniwersytet Jagielloński

ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków

email: Maciej.Ogorzalek@uj.edu.pl

tel.: +48 12 663 5826

fax: +48 12 633 7086

Przewodniczący w latach 2006-2009

prof. dr hab. Andrzej Pacut

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

e-mail: A.Pacut@ia.pw.edu.pl

strona WWW: http://www.ia.pw.edu.pl/~pacut

tel.: +48 22 234 7733, 7397

fax: +48 22 825 3719

Przewodniczący w latach 2002-2005

prof. dr hab. Marian P. Kaźmierkowski

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Wydział Elektryczny

Politechnika Warszawska

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

e-mail: mpk@isep.pw.edu.pl

tel.: +48 22 234 7675

fax: +48 22 625 6633

Przewodniczący w latach 1997-2001

prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz

Instytut Systemów Elektronicznych

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

e-mail: r.jachowicz@ieee.org

tel.: +48 22 234 7848

tel.: +48 22 825 7544