Sponsorowanie konferencji przez PS IEEE

Polska Sekcja IEEE umożliwia dwa rodzaje wsparcia dla konferencji:

-Sponsorowanie finansowe

-Sponsorowanie techniczne