Wyniki Konkursów Tematycznych Prac Dyplomowych 2022 pod patronatem PS IEEE oraz GovTech Polska

Uprzejmie informujemy, iż wyłoniono zwycięzców i wyróżnionych na najlepszą pracę dyplomową I-go stopnia w 5 ogólnopolskich konkursach tematycznych :

AI 4 Science 2022
Blockchain 4 Science 2022
Cybersecurity 4 Science 2022 
Embedded 4 Science 2022
Graphics 4 Science 2022 

pod patronatem PS IEEE oraz GovTech Polska. Partnerami Biznesowymi w konkursach byli: IntelBering WatersGraphcoreSolidigm. Partnerem Technologicznym wszystkich konkursów była firma Billon.

Wyniki konkursów można znaleźć na stronie organizatora Konkursu - 4 Science Institutehttps://results.t4s2022.4scienceinstitute.org oraz na Linkedin i Facebook 

Wręczenie nagród rzeczowych, dyplomów oraz publikacja dyplomów na platformie blockchain firmy Billon nastąpi w dniu 09.12.2022 podczas Gali 50-lecia PS IEEE. Zapraszamy!

Wszystkim Laureatom oraz ich Promotorom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Jurorom składamy wyrazy szczerego uznania za ogrom pracy włożonej w ocenę prac konkursowych.

Koordynatorem Konkursów na poziomie ogólnopolskim był dr inż. Marcin Ziółek - Koordynator ds. współpracy z przemysłem PS IEEE.

 

Wyniki Konkursu AI 4 Science 2022
  Uczelnia Temat pracy dyplomowej Funkcja Osoba
I miejsce Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Kierunek Informatyka Budowa systemu sztucznej inteligencji do oceny kompozycji zdjęć Autor inż. Jakub Dębski
Autor inż. Bazyli Polednia
Promotor prof. nadzw. dr hab. inż. Paweł Czarnul
Wyróżnienie I stopnia Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Kierunek Informatyka Efficient implementation of a graph neural network Autor inż. Jakub Grzechociński
Promotor dr hab. inż. Paweł Wawrzyński
Wyróżnienie II stopnia Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Kierunek Informatyka Architektura PRADO i jej modyfikacje w zadaniu badanie wydźwięku wypowiedzi Autor inż. Oskar Bujacz
Promotor dr Paweł Rychlikowski
Wyróżnienie III stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek Inżynieria Biomedyczna Microstructural brain measures from diffusion MRI using deep learning Autor inż. Julia Machnio
Promotor dr inż. Tomasz Pięciak

 

Wyniki Konkursu Blockchain 4 Science 2022
  Uczelnia Temat pracy dyplomowej Funkcja Osoba
I miejsce Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Kierunek Automatyka i Robotyka Stosowana Prywatny łańcuch bloków jako metoda zwiększenia bezpieczeństwa systemu kontroli dostępu do budynku Autor inż. Piotr Socha
Promotor dr inż. Lukasz Makowski
Wyróżnienie I stopnia Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Kierunek Informatyka Aplikacja blockchain do automatycznej rezerwacji i płatności w portach jachtowych Autor inż. Waldemar Zieliński
Promotor prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
Wyróżnienie II stopnia Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki Kierunek Informatyka Projekt systemu informatycznego wspomagającego działanie federacji firm spedycyjnych w zakresie śledzenia obiektów z wykorzystaniem rejestru rozproszonego Autor inż. Aleksander Jabłoński
Promotor dr hab. inż. Zbigniew Zieliński
Wyróżnienie III stopnia Politechnika Krakowska Wydział Informatyki i Telekomunikacji Kierunek Informatyka System zarządzania tożsamością oparty o technologię Blockchain Autor inż. Błażej Zieliński
Promotor dr inż. Andrzej Wilczyński

 

Wyniki Konkursu Cybersecurity 4 Science 2022
  Uczelnia Temat pracy dyplomowej Funkcja Osoba
I miejsce Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Kierunek Computer Science, Telecommunications Impact of public network vulnerability scanning tools on cybercriminals' attacking behaviour Autor inż. Daniel Stefański
Promotor prof. nadzw. dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk
Wyróżnienie I stopnia Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Telekomunikacji Kierunek Cyberbezpieczeństwo Tożsamość cyfrowa w Polsce: ekosystem, stopień wdrożenia i zastosowanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. Autor inż. Damian Rybak
Promotor dr inż. Wojciech Wodo
Wyróżnienie II stopnia Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych PJATK Warszawa Kierunek Informatyka Generyczna metoda steganografii oparta na stosie protokołów TCP/IP z użyciem czasu systemowego operująca na wielu strumieniach TCP jednocześnie Autor inż. Szymon Pierzchała
Promotor dr inż. Radosław Nielek
Wyróżnienie III stopnia Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Kierunek Automatyka i Robotyka Detekcja złośliwych aplikacji na urządzenia mobilne z wykorzystaniem uczenia maszynowego Autor inż. Rafał Litka
Promotor prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz

 

Wyniki Konkursu Embedded 4 Science 2022
  Uczelnia Temat pracy dyplomowej Funkcja Osoba
I miejsce Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek Automatyka i Robotyka Wbudowany system do segmentacji i detekcji obiektów zrealizowany na platformie Zynq SoC Autor inż. Robert Synoczek
Promotor dr inż. Tomasz Kryjak
Wyróżnienie I stopnia Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Kierunek Automatyka i Sterowanie Robotów Opracowanie inteligentnej przetwornicy DC/DC dla robotów mobilnych. Autor inż. Adrianna Rosiak
Promotor prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Granosik
Wyróżnienie II stopnia Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Kierunek Informatyka Port of Mimiker Operating System for RISC-V Architecture Autor inż. Michał Błaszczyk
Promotor mgr Krystian Baclawski
Wyróżnienie III stopnia Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania Projekt i realizacja robota przemysłowego sterowanego z wykorzystaniem środowiska ROS. Autor inż. Dominik Lamcha
Autor inż. Dawid Mościcki
Promotor dr inż. Mariusz Dabkowski

 

Wyniki Konkursu Graphics 4 Science 2022
  Uczelnia Temat pracy dyplomowej Funkcja Osoba
I miejsce Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Kierunek Informatyka i Systemy Informacyjne Procedural generation of an infinitely large 3D voxel world Autor inż. Dawid Maksymowski
Autor inż. Artur Michalski
Autor inż. Mateusz Tabor
Promotor dr inż. Paweł Kotowski
Wyróżnienie I stopnia Politechnika Łódzka Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Kierunek Information Technology Interactive Terrain Model for VR Tourism Application Autor inż. Natalia Kuzan
Promotor prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Napieralski
Wyróżnienie II stopnia Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Kierunek Automatyka i Robotyka Stosowana System oceny zachowania kierowcy w implementacji mobilnej Autor inż. Jakub Słowikowski
Promotor dr inż. Witold Czajewski
Wyróżnienie III stopnia Politechnika Łódzka Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Kierunek Informatyka Stosowana Application of deep learning methods for image synthesis Autor inż. Tomasz Witczak
Promotor prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Wojciechowski
Image: