Obchody 50-lecia PS IEEE

 

W dniu 09.12.2022 od godz. 11:00 odbędą się obchody 50-lecia PS IEEE na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jest to bardzo ważna uroczystość dla społeczności związanej z rozwojem wiedzy w obszarach: informatyka, elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja, automatyka, inżynieria biomedyczna, geoinformatyka, kryptologia, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja i pokrewne.

 

W tym dniu zostaną wręczone okazjonalne medale dla zasłużonych członków PS IEEE.

 

Wręczone będą także nagrody wszystkim laureatom i ich promotorom w ogólnopolskich konkursach na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie - gdzie PS IEEE oraz GovTech są Honorowymi Patronami: Superstar 4 Science 2022, Master 4 Science 2022 oraz Konkursach Tematycznych: AI 4 Science 2022, Blockchain 4 Science 2022, Cybersecurity 4 Science 2022, Embedded 4 Science 2022, Graphics 4 Science 2022. 

 

Miejsce i termin wydarzenia:

09.12.2022 godz. 11:00

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa

piętro 1, Audytorium Centralne Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

 

Honorowymi Patronatami w obchodach 50-lecia PS IEEE są: MEiN, NASK, NCBR, PAN, GovTech Polska, PCSS, Łukasiewicz, Perspektywy, Cyfronet

Partnerami Biznesowymi są: Intel, CISCO, ELTEL, 4 Science Institute, IEEE Xplore, Ekoenergetyka.

 

AGENDA obchodów 50-lecia IEEE Polska Sekcja

11:00 

 Przywitanie Gości  

 Prof. Adam Dąbrowski, Prof. Mariusz Malinowski, prof. Michał Malinowski 

11:05 

Wprowadzenie PS IEEE 

Prof. Adam Dąbrowski 

11:15 

Wprowadzenie Politechnika Warszawska 

Prof. Mariusz Malinowski 

11:25 

Wprowadzenie Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 

prof. Michał Malinowski 

11:25 

IEEE - 50 lat w Polsce 

prof. Józef Modelski 

11:45 

IEEE - 50 lat w Polsce 

Adam Jastrzębski 

12:05 

Przerwa kawowa 

12:30 

IEEE Student Branch Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

12:40 

IEEE Student Branch AGH 

12:50 

IEEE Student Branch Politechnika Poznańska 

13:00 

IEEE Student Branch Politechnika Opolska 

13:10 

IEEE Student Branch Politechnika Śląska 

13:20 

IEEE Student Branch Politechnika Krakowska 

13:30 

IEEE Student Branch Uniwersytet Warszawski 

13:40 

Koło Naukowe BIT AGH 

13:50 

Koło Naukowe FiberTeam Politechnika Warszawska 

14:00 

Koło Naukowe Telephoners AGH 

14:10 

Jak założyć Chapter IEEE – wybrane Chaptery IEEE PS. 

Dr inż. Paweł Pawłowski, dr inż. Marcin Szelest 

14:40 

Perspektywy – działania na rzecz kobiet w technologiach 

Bianka Siwińska 

14:45 

Cisco 

14:50 

Ekoenergetyka 

15:05 

Intel 

15:20 

4 Science Institute – łączymy świat nauki i biznesu 

Dr inż. Marcin Ziółek 

15:35 

Wręczenie medali 50-lecia PS IEEE 

Prof. Adam Dąbrowski 

16:05 

Wręczenie nagród SEP 

16:20 

Wręczenie nagród w konkursach ogólnopolskich pod patronatem PS IEEE oraz GovTech Polska 

Dr inż. Marcin Ziółek

16:50 

Część zamknięta: Uroczysta kolacja 

Image: