Historia

 

Data Wydarzenia

Ważne daty z historii Polskiej Sekcji IEEE

listopad 2007 Prof. Modelski został wybrany na Dyrektora Regionu 8 IEEE na lata 2009-2010.
9-12 września 2007 Na Politechnice Warszawskiej odbyła się międzynarodowa konferencja IEEE Regionu 8 EUROCON 2007 "Computer as a tool".
październik 2004 Na posiedzeniu w Sztokholmie Prof. Józef Modelski zostaje wybrany "V-ce Chair for Technical Activities" w Zarządzie R8 IEEE.
maj 2004 Podpisano umowy o współpracy pomiędzy Polską Sekcją SPIE oraz Polską Sekcją IEEE.
kwiecień 2004 W dn. 22-24 kwietnia Polska Sekcja IEEE była gospodarzem posiedzenia Zarządu Regionu 8 IEEE w Krakowie.
czerwiec 2003 Podczas wizyty Prezydenta IEEE Arthura Winstona w Warszawie (20.04.2004) podpisano umowę o współpracy pomiędzy IEEE, SEP oraz PS-IEEE.
maj 2003 Podpisano umowę o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) oraz Polską Sekcją IEEE (PS-IEEE).
styczeń 1997 PS IEEE otrzymuje sztandar z okazji 25-lecia działania.
17-20 czerwca 1996 Międzynarodowa konferencja IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE'96, zorganizowana przez Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW oraz IEEE Industrial Electronics Society.
29 luty 1996 Zmarł IEEE Life-Fellow prof. Adam Smoliński, inicjator i współzałożyciel PS IEEE, pierwszy Przewodniczący Polskiej Sekcji, członek Zarządu wszystkich dotychczasowych kadencji.
5 stycznia 1995 Zarząd Główny IEEE powołał nowy polski Oddział (Chapter) Electron Devices.
20 wrzenia 1994 PS-IEEE i SEP przedłużyły Porozumienia o Współpracy na okres do 31 grudnia 1999 r.
6 grudnia 1973 PS IEEE i SEP zawarły porozumienie o współpracy na okres dwudziestu lat.
1 grudnia 1972 Powstanie Polskiej Sekcji IEEE, zarząd tymczasowy z prof. Adamem Smolińskim na czele.

 

Nota historyczna

Polska Sekcja IEEE została utworzona w dniu 1 grudnia 1972 roku. Akt utworzenia Sekcji był poprzedzony dłuższą pracą organizacyjną podjętą przez mgr Janusza Czamarskiego, wówczas sekretarza generalnego NOT-u. Przekazał on następnie opiekę nad Sekcją SEP-owi, którego prezesem był mgr Tadeusz Dryzek, a sekretarzem generalnym mgr Janina Sypniewska. Prace organizacyjne, przed formalnym powołaniem Polskiej Sekcji, powierzono latem 1972 roku Tymczasowemu Zarządowi w składzie: prof. Adam K. Smoliński - przewodniczący i doc. dr Zbigniew H. Czyż - sekretarz. Z ramienia SEP-u Sekcją opiekował się doc. dr Stanisław Grzybowski, członek Zarządu Głównego SEP.

W chwili tworzenia Sekcji było w Polsce 10-ciu członków. Byli to (w każdej grupie nazwiska w porządku alfabetycznym) - członkowie sami opłacający składki:

 •    prof. nadzw. mgr Wiesław Barwicz,
 •    mgr inż. Tadeusz Ciborowski,
 •    doc. mgr inż. Antoni Czechowski,
 •    prof. zwycz. dr inż. Janusz Groszkowski,
 •    mgr inż. Jacek Karpiński,
 •    prof. dr Arkadiusz Piekara,
 •    prof. zwycz. dr inż. Adam K. Smoliński,

członkowie, których składki opłacał SEP:

 •    prof. dr hab. inż. Konrad Fiałkowski,
 •    doc. dr. inż Stanisław Grzybowski,
 •    doc. dr hab. inż. Andrzej Wojnar.

NOT i SEP postanowiły zapłacić składki za następnych 18-tu członków, w tym:

NOT - za profesorów i docentów:    

 • Krzysztofa Badźmirowskiego,
 • Jerzego Dziedzica,
 • Henryka Góreckiego,
 • Władysława Jarominka,
 • Tadeusza Puchałkę,
 • Jerzego Siwińskiego
 • Andrzeja Sowińskiego,

SEP - za profesorów i docentów:   

 • Zbigniewa Czyża,
 • Jana Felickiego,
 • Wacława Fiszera,
 • Marka Jaczewskiego,
 • Władysława Latka,
 • Władysława Majewskiego,
 • Włodzimierza Moroza,
 • Jana Nasiłowskiego,
 • Bohdana Paszowskiego,
 • Władysława Pełczewskiego
 • Alfreda Świta.

Podjęto starania, aby za następnych członków - przynajmniej do liczby 50-ciu, formalnie wymaganej do założenia Sekcji - zapłaciły ich macierzyste instytucje. W ten sposób mogła powstać Polska Sekcja IEEE. Następnie, 6 grudnia 1973 roku, została podpisana pierwsza dwuletnia umowa o współpracy pomiędzy SEP-em i IEEE. Sygnatariuszami byli ówcześni prezesi obydwu stowarzyszeń: Tadeusz Dryzek i Harold Chestnut. Umowa ta była potem wielokrotnie odnawiana i obecnie nadal obowiązuje. Od marca 1973 roku rozpoczęto też okresowe wydawanie INFORMACJI Polskiej Sekcji IEEE. W listopadzie 1973 roku Zarząd Główny IEEE zatwierdził pierwszy Regulamin ('Bylaws') Polskiej Sekcji. Z danych Regulaminu i interpretacji Reginalda Russela, ówczesnego dyrektora Regionu 8 IEEE (obejmującego Europę z Rosją i Bliski Wschód), wynikało, że kadencja Zarządu Sekcji będzie trwała do 30 czerwca 1975 roku, a potem Zarząd będzie wybierany na okresy dwuletnie rozpoczynające się z dniem 1-go lipca. Dopiero od roku 2001 nastąpiła zmiana. Kadencja Zarządu została przedłużona do 31 grudnia tego roku i według uaktualnionego Regulaminu Sekcji przyjęto, że kolejne dwuletnie kadencje będą się rozpoczynały się z dniem 1-go stycznia.

Kolejnymi przewodniczącymi Polskiej Sekcji IEEE, pełniącymi tę funkcję zazwyczaj po parę kadencji, byli profesorowie:

 •    Adam K. SMOLIŃSKI, 1.12.1972 - 30.06.1979 (6 i pół roku)
 •    Andrzej SOWIŃSKI, 1.07.1979 - 30.06.1983 (4 lata)
 •    Wiesław SERUGA, 1.07.1983 - 30.06.1989 (6 lat)
 •    Andrzej FILIPKOWSKI, 1.07.1989 - 30.06.1993 (4 lata)
 •    Zbigniew CIOK, 1.07.1993 - 30.06.1997 (4 lata)
 •    Ryszard JACHOWICZ, 1.07.1997 - 31.12.2001 (4 i pół roku)
 •    Marian P. KAŹMIERKOWSKI, 1.01.2002 - 31.12.2005 (4 lata)
 •    Andrzej PACUT, 1.01.2006 - 31.12.2009 (4 lata)
 •    Maciej OGORZAŁEK, 1.01.2010 - 31.12.2013 (4 lata)
 •    Ryszard JACHOWICZ, 1.01.2014 - 31.12.2015 (2 lata)
 •    Mariusz MALINOWSKI, 1.01.2015 - 31.12.2019 (4 lata)
 •    Adam DĄBROWSKI, 1.01.2020 - 31.12.2023 (4 lata, kadencja trwa)

Nadesłane przez prof. Zbigniewa H.Czyża, który pełnił funkcję sekretarza/skarbnika Sekcji od początku jej istnienia do 30.06.1999 roku, i nadto sekretarza Sekcji do 31.12.2001 roku (razem 29 lat). Prof. Czyż był też organizatorem/założycielem pierwszego Chapteru Sekcji (AP/AES/MTT Joint Chapter) w roku 1990.