Adres korespondencyjny:

Polska Sekcja IEEE

Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

tel. +48 22 234 5124

Adres do faktury:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich SEP

ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa

NIP: 526-000-09-79

Konto bankowe:

Kredyt Bank PL 17 1500 1777 1217 7011 1380 0000

Nowy numer konta! BIC: KRDBPLPW

Poczta elektroniczna:

Sekretariat: office@ieee.pl

Przewodniczący: chair@ieee.pl

Z-ca przewodniczącego: vchair@ieee.pl

Skarbnik: treasurer@ieee.pl

Sekretarz: secretary@ieee.pl

Opiekun strony WWW: webmaster@ieee.pl

Redaktor Biuletynu newsletter@ieee.pl

Tel./fax (sekretariat):

+48 22 234 7848 +48 22 825 7820