Podstawowe informacje

Pierwszym członkiem IEEE w regionie zachodniopomorskim był dr inż. Piotr Szymczak obecny Prezes Sekcji Koordynacyjnej IEEE Pomorza Zachodniego. To z Jego inicjatywy w 1997 roku do szeregów IEEE wstąpili kolejni nauczyciele akademiccy i studenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Podczas I Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka (21-23 listopada 1997r.), które organizowało Akademickie Koło SEP w Szczecinie postanowiono założyć na politechnice Szczecińskiej Student Branch IEEE. Od tamtego czasu przez IEEE na Politechnice Szczecińskiej przewinęło się wielu kolegów, którzy niejednokrotnie uzyskiwali liczne wyróżnienia i nagrody, między innymi stypendia Ministra Edukacji i Sportu oraz Zarządu Głównego SEP. Starania w kierunku założenia Koła Naukowego IEEE na Politechnice Szczecińskiej zakończył w maju 2003 roku wraz z kolegami z Zarządu ówczesny Prezes Student Branch kolega Bartłomiej Stankiewicz. Nowo utworzone Koło zostało wpisane do rejestru organizacji i stowarzyszeń studenckich przez Pana Prorektora ds. Nauczania w dniu 30 maja 2003 roku pod nr 22 i nazwš Oddział Studencki "The Institute of Electrical and Electronics Engineers" przy Politechnice Szczecińskiej. 14 września 2005r. Koło zostało oficjalnie zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych jako "Szczecin University of Technology Student Branch". Po warszawskim i wrocławskim jest to trzeci oddział studencki IEEE w Polsce."

(tekst pochodzi ze strony Oddziału: www.ieee.ps.pl)

Strona WWW Oddziału

www.ieee.ps.pl

Przewodniczący

Remigiusz Kamiński

Wydział Elektryczny Politechnika Szczecińska email: remus_szn@o2.pl

Zastępca Przewodniczącego

Adrian Radoszewski

Wydział Elektryczny Politechnika Szczecińska email: RaDaRto@vp.pl

Sekretarz

Michał Spławski

Wydział Informatyki Politechnika Szczecińska email: michal435@poczta.onet.pl

 

Skarbnik

 

Kacper Kaczmarek

Wydział Elektryczny Politechnika Szczecińska email: kacpik86@wp.pl