Podstawowe informacje

Oddział studencki IEEE na Politechnice Opolskiej powstał w 2007 roku z inicjatywy członków Koła Naukowego ELEDYN na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki na Politechnice Opolskiej.
Opole Student Branch jest współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Studenckiej Elektrodynamika i Mechatronika, która odbywa się w cyklu dwuletnim. Konferencja ta posiada swoją stałą stronę internetową www.ssne.po.opole.pl. Materiały konferencyjne są publikowane w bazie IEEE Xplore, a wybrane prace zostają polecone do publikacji w renomowanych czasopismach zagranicznych.
Branch współpracuje również z Polską Sekcją - Magnetic Society, której prezesem jest dr inż. Wojciech Pluta z Politechniki Częstochowskiej. Ponadto posiada szerokie kontakty z ośrodkami naukowo-badawczymi jak i przemysłem w kraju i zagranicą.
W roku 2008 studenci należący do Opole Student Branch of IEEE zostali zaproszeni na Warsztaty Naukowo-Techniczne w ośrodkach badawczych ESRF (Francja) oraz CERN (Szwajcaria), gdzie zostali zapoznani z najnowszymi osiągnięciami techniki.

Strona WWW Oddziału

http://ieeeopole.org/

Profil Facebook

https://web.facebook.com/IEEEOpoleStudentBranch/

Przewodnicząca

inż. Anna Kolenda

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76, P1-227
45-758 Opole
email:annakolenda.93(at)o2.pl

Zastępca Przewodniczącego

inż. Mateusz Wojczyk

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76, P1-227
45-758 Opole
email: wojczykmateusz(at)gmail.com

Sekretarz i Skarbnik

Paweł Stolarczyk

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76, P1-227
45-758 Opole

Opiekun Oddziału Studenckiego

dr hab. inż. Andrzej Waindok, prof. PO

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76, P1-227
45-758 Opole

tel.: +48 77 449 8027
email: a.waindok(at)po.opole.pl

Mentorzy Oddziału Studenckiego

prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76, P1-224
45-758 Opole

tel.: +48 77 449 8029
email: b.tomczuk(at)po.opole.pl

mgr inż. Piotr Graca

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76, P1-222
45-758 Opole
email: p.graca(at)ieee.org

 

Image: