IEEE Lublin Student Branch

IEEE Lublin Student Branch

Skład zarządu IEEE Lublin Student Branch:

Przewodnicząca: mgr inż. Katarzyna Baran - katarzyna.baran@ieee.org 

Vice-przewodniczący: mgr inż. Bartosz Drzymała - bartosz.drzymala@pollub.edu.pl

Opiekun: dr inż. Piotr Filipek - piotr.filipek@pollub.pl  

Wydział Elektrotechniki i Informatyki 

Politechnika Lubelska 

IEEE Lublin Student Branch swoje pierwsze kroki stawiał z początkiem 2016 roku, zrzeszając głównie dokorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Inicjatorem IEEE Lublin Student Branch był Tomasz Chmielewski, doktorant w Katedrze Napędów i Maszyn Elektrycznych, a pierwszym opiekunem branchu był dr hab inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL. Branch uczestniczył w meetingach i konferencjach IEEE oraz ogranizował seminaria naukowe, podczas których występowali zagraniczni profesorowie związani z IEEE, m.in.: prof. K. Gopakumar oraz prof. Veera Venkata Subrahmanya Kumar Bhajana. W 2018 przewodniczącą IEEE Lublin Student Branch została Pani mgr inż. Katarzyna Baran, która od 2016 roku aktywnie uczestniczy w działaniach polskiej sekcji IEEE oraz wielokrotnie reprezentowała IEEE Lublin Student Branch. Opiekunem branchu został dr inż. Piotr Filipek. W wyniku odnowienia branchu, przeprowadzono rekrutację i podjęto działania w zakresie współpracy z przemysłem, rozwijania umiejętności technicznych członków, wspomagania członków poprzez szkolenia, warsztaty, projekty. 

Z aktywnością branchu można zapoznać się na stronie fb: IEEE Lublin Student Branch oraz niniejszej stronie (zakładka Lublin). 

Wszystkich zainteresowanych współpracą a także uzyskaniem innych informacji zapraszamy do kontaktowania się z przedstawiecielami branchu oraz poprzez stronę fb - serdecznie zapraszamy! 

Trochę historii:

 • marzec 2016 - utworzenie IEEE Lublin Student Branch na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, przewodniczący: mgr inż. Tomasz Chmielewski 
 • 30.11-2.12.2016 - uczestnictwo w 1st IEEE Students and Young Professionals Meeting na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej
 • 12.09.2017 - IEEE Young Professionals Meet-Up@EPE'17 - ECCE EUROPE, Centrum Innowacji i Zarządzania Transferen Technologii, Politechnika Warszawska, Warszawa (p. Katarzyna Baran jako reprezentant lubelskiego oddziału oraz członek IEEE YP)
 • 26-28.10.2017 - 2nd IEEE Students and Young Professionals Meeting, Opole 
 • 8-10.03.2018 - Sympozjum "Młodzi.Technika.Przemysł" & IEEE Students Branches Meeting, Szczecin 
 • 21.05.2018 - seminarium naukowe prof. Gopakumar K., Department of Electronic Systems Engineering, Indian Institute of Science in Bangladore, wystąpienie: “ADVANTAGES OF MULTILEVEL INVERTERS FOR DRIVES SYSTEMS
 • 20.06.2018 - seminarium naukowe prof. Veera Venkata Subrahmanya Kumar Bhajana z Indii, wystąpienie: “DESIGN OF ISOLATED AND NON-ISOLATED DC-DC CONVERTERS FOR DC TRACTION VEHICLES”.
 • 24-29.07.2018 - IEEE Region 8 Students & Young Professionals Congress, Porto, Portugal - wśród polskiej reprezentancji znalazła się p. Katarzyna Baran (reprezentując jednocześnie IEEE Lublin Student Branch)
 • 15.09.2018 - seminarium naukowe prof. Gopakumar K, Department of Electronic Systems Engineering, Indian Institute of Science in Bangladore, wystąpienie: “MULTILEVEL INVERTERS FOR DRIVERS WITH MINIMUM DC LINK POWER SUPPLIES
 • 28.09.2018 - seminarium naukowe mgr inż. Bartosz Rozegnał, wystąpienie: „Trójfazowy falownik napięcia z łagodnym przełączaniem tranzystorów odpornym na zakłócenia sterowania"
 • 25-27.10.2018 - 3rd IEEE Students & Young Professionals Meeting, Elbląg (jako delegacja: p. Katarzyna Baran, p. Monika Kaczorowska, p. Michał Tokovarov) 
 • 27-28.11.2018 - The Perspektywy Women in Tech Summit, Warszawa (jako reprezentantka IEEE WIE i współorganizatorka - p. Katarzyna Baran)
 • 23.01.2019 - odnowienie branchu - rekrutacja i zaangażowanie w działania
 • 20-22.03.2019 - udział IEEE Lublin Student Branch w SNEI - konferencja "Seminarium Naukowe Elektryków i Informatyków", Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Udział również w warsztatach technicznych w ramach Dni Otwartych PL. 
 • 9.03.2019 - udział IEEE Lublin Student Branch w Dniu IT na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej  
 • 22-24.05.2019 - udział mgr inż. Katarzyny Baran jako laureatki grantu IEEE WIE w IEEE WIE ILC 2019 - International Leadership Conference, Austin, Texas, USA 
 • 2-4.07.2019 - IEEE CEuSYP Novi Sad 2019 - IEEE Central European Student and Young Professional Congress 2019 (with EUROCON 2019) - reprezentacja w składzie: mgr inż. Katarzyna Baran, mgr inż. Bartosz Drzymała
 • 13.11.2019 - The Perspektywy Women in Tech Summit, Warszawa 
 • obecnie - działamy! 

A ciąg dalszy nastąpi ;)